browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ordlista

Espresso
Per definition är espresso emulsion av vatten och de oljor som finns i rostat  kaffet. Denna blandning uppnås endast genom att vatten pressas med högt tryck, ca 9 bar, genom finmalet kaffe.

Kaffe
Drycken kaffe får man genom att hälla vatten på malet kaffe. Till skillnad från espresso så sker alltså ingen emulsion av de två vätskorna vatten och kaffeoljorna, utan här handlar det mer om att smaksätta vatten eftersom vattnet rinner på utsidan av kaffekornen. Brygg, aeropress, kok, mocka-bryggare, vakumbryggare etc ger kaffe.

Single Estate
Kaffe som kommer från en specifik gård. Kaffet går alltså att spåra hela vägen tillbaka till odlaren.

Single Origine
Kaffe som kommer från en specifik region men där kaffet från olika plantage blandas vid processtationen. Det går således inte att härleda kaffet till den enskilde gården eller bonden.

Shade Grown
Shade Grown innebär att kaffeplantorna  växer under naturligt bevarade träd. Att kaffet får växa under sådana förhållanden innebär att erosion förhindras och att näring återförs på ett bra sätt då rötterna från träden går djupare i jorden än rötterna från kaffeplantorna som också skyddas från temperaturskillnader. Dessa skugg-träd medför också större diversifiering i flora och fauna.

Wet processed
Den våta metoden innebär att kaffebärets fruktkött tas bort med vatten i speciella tankar där de också sorteras efter kvalitet. De bra bären sjunker till botten och de dåliga flyter på ytan. Efter det att fruktköttet tagits bort  torkas kaffet, antingen i solen eller av maskiner.

Smakmässigt ger det en krispig, fruktig och framförallt en ”renare” kopp än den torra metoden.

Natural processed
Den naturella metoden, som också kallas den torra metoden eller den otvättade metoden är den äldsta metoden att processa kaffe. Man låter bäret torka långsamt i solen med fruktköttet på. De naturliga sockret som finns i fruktköttet sugs på så sätt upp av kaffekärnan vilket smakmässigt ger ett mer komplext, mustigt kaffe med bra kropp och sötma.

Pulped Natural
Pulped Natural metoden är en kombination av den våta och naturliga metoden. Sötman och kroppen från den naturella metoden finns bevarad och kombineras med syran från den våta metoden.

Den här metoden kräver speciella väderförhållanden med låg luftfuktighet  men det skall endå vara så varmt att torkningen går så snabbt att fermentering undviks. Brasilien har perfekta förhållanden för pulped natural metoden.

Share and Enjoy