browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

India Kaapi Royale

Indien

Världens bästa robusta kaffe?

De största bönorna av India Parchement AB sorteras ut och säljs under namnet Kaapi Royale. Redan Parchement AB är top-notch men man har alltså inte nöjt sig med det utan tagit det ytterligare ett steg längre. Det tackar jag för då det ger en härligt mjuk, rund och härlig kraft till mina kaffeblandningar.

Kaffet kommer från Coorg, Wayanad, Chikmagalur och Travancore och växer under trädens skugga. Något som kallas för shade grown. Att kaffet får växa under sådana förhållanden innebär att erosion förhindras och att näring återförs på ett bra sätt då rötterna från träden går djupare i jorden än rötterna från kaffeplantorna som också skyddas från temperaturskillnader. Dessa skugg-träd medför också större diversifiering i flora och fauna.

Share and Enjoy