browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

India Monsooned Malabar AA

Bönor som numera får stanna hemma 

India Monsooned Malabars smakar speciellt. Den låga syran och de jordiga smakerna får man idag genom att försöka återskapa de förhållanden som kaffet transporterades under från Indien till Europa för 300 år sedan.

Indien

Innan Suezkanalen byggdes skickades kaffet i fartyg från Indien runt Godahoppsudden i Sydafrika. Kaffet begav sig från tropisk fuktig värme till iskalla havsvindar till tropisk fuktig värme igen, innan det kom till Europa, allt inom loppet av en eller två månader. Resan gjorde bönorna uppsvällda och bleka, vilket gav kaffet dess säregna smak. Här i Europa vande vi oss och ville ha mer, men när transporterna blev snabbare och lastutrymmena tätare utsattes inte kaffet längre för det väder som gett det dess smak. Nuförtiden får kaffebönorna ligga i stora öppna lagerhus där de utsätts för de varma och fuktiga monsunvindarna. Utan att flytta sig en centimeter.
India Monsooned Malabar AA växer mellan april och november, skördas mellan november och april och levereras mellan december och juli.

Share and Enjoy