browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mocka-Java 1899

Mocka Java 1899 Den 5 januari 1899 brann hotellet i Waxholm. Vad har det med kaffe att göra? Ingenting, förutom att Hotellhörnan som platsen för hotellet heter, gjort skäl för sitt namn sedan 1700-talet och att jag tycker att min Mocka-Java är ett klassiskt efter-hotellmiddagskaffe – lent, lite kryddigt, enkelt. Och gott. Eller hur?

Mocka-Java 1899 passar alla bryggmetoder, men jag tycker att det blir bäst i mockabryggaren. Mocka-Java 1899 är en blandning av bönorna Indonesia Java Blawan och Ethiopia Harrar Longberry.

Bryggtips:
Helt vanlig brygg eller i mockabryggare.

Eller varför inte prova Resarö Elsas kokkaffe.

Share and Enjoy